Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj 09 Şubat 2023, 14:05

Gümrük İşlemleri İçin Olması Gereken Belgeler

Gümrük işlemleri gerçekleştirilirken, uyulması gereken temel kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan ilkini, ihracat yapmak için gerekli gümrük beyanında bulunmak oluşturuyor. Gümrük beyanında bulunabilmek adına, gümrük beyannamesinin veya gümrük beyannamesi kullanılan bir belgenin sunulması önem arz ediyor. Sunulan bu belgelerin yanında, yetkili mercilere iletilmesi gereken bir diğer belge ise, ihraç edilen malın faturası.

Bazı durumlarda, gümrük beyanında bulunmak için, yukarıda bahsi geçen belgelerin varlığı yeterlilik sağlamıyor. Sunulan bu belgelerin yanı sıra yetkili mercilere iletilmesi gerekilen diğer belge türleri aşağıdaki gibi listelenebilir;

 1. İhraç edilecek mal veya eşyanın, izin gerektirip gerektirmediğine dair gerekli belge,
 2. İhraç edilecek mal veya eşyanın, Gümrük Birliği anlaşmaları kapsamına girip girmediğine dair belge,
 3. İhraç edilecek mal veya eşyanın, tercihli ticaret anlaşmasına girip girmediğine dair belge,
 4. İhraç edilecek mal veya eşyanın, gideceği ülkede herhangi bir kısıtlamaya tabii olup olmadığını belirten belge, 
 5. Son olarak da, ihraç edilecek ürünün, gümrük idaresinden başka kurumların kontrolünde olup olmadığına dair belgelerin sunulması gerekiyor.  

Birçok firmanın gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat işlemleri aşama aşama farklı kademelerden oluşuyor. Bu sebeple ithalat ve ihracat yapacak olan birçok firmanın dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Bu temel unsurlar arasında bulunan gümrük işlemleri için olması gereken belgeler, ticari faaliyette bulunacak firmalar için önem taşıyan konular arasında yer alıyor. Mevzuat takibinin olmazsa olmazları arasında konumlanan gümrük işlemleri için olması gereken belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanıp uygulanması ise oldukça önemli. İç ve dış ticari faaliyetler olarak iki kola ayrılan ticari işlemler, doğru ve eksiksiz belgeler sayesinde firmaların herhangi bir sorun yaşamasını engelliyor. 

İthalat Yapmanın Avantajları Nelerdir ?

Bu alanda yapılan çalışmaların artması ile ‘’İthalat yapmanın avantajları nelerdir?” sorusunun cevabı gün geçtikçe daha geniş kitleler tarafından merak ediliyor. Yurtdışında üretilen ürünlerin alıcılar tarafından ülkeye getirilmesini temsil eden ithalat, hem kişilere hem de işletmelere büyük katkı sağlıyor. İthalat ile dış ülkelerden temin edilen ürünler oldukça düşük maliyete alınabiliyor ve ülkede daha karlı bir şekilde satılabiliyor. Bu sayede düşük fiyata yüksek kalitede ürünler temin etmek mümkün oluyor. 

İthalat yapmak ayrıca istihdam oluşturuyor ve insanların daha iyi  şartlar içerisinde yaşamasına olanak sağlıyor. Birçok ithal edilen ürün için vergi şatı konsa da bazı özel mallar için vergi imtiyazı da insanlara sunuluyor. İthalat yapmanın birçok avantajı olsa da ithalat işlemleri için gerekli bazı evraklar bulunuyor. Bu evraklar ile firmalar belirli aşamalardan geçerek işlemlerini rahatlıkla tamamlayabiliyor.

İhracat Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Dünya üzerinde birçok farklı alanda doğal kaynak yer alıyor. Bu doğal kaynaklar eşit oranda bir dağılım göstermediği için bazı ülkeler de bu doğal kaynaklardan mahrum kalıyor. Bu durum birçok ülkeyi dış ticarete yönlendiriyor. Bu noktada ihracat yapmanın avantajları nelerdir sorusunun yanıtı sıklıkla merak ediliyor. İhracat bir ülkede üretilen herhangi bir ürünün dış ülkelere temin edilmesi anlamına geliyor. Ülkeye döviz kazandıran ihracat, birçok ülkenin önem verdiği konular arasında yer alıyor. İhracat yapmak birçok firma için iç pazarlara olan bağımlılığı azaltırken firmaların dış pazarlara açılması, pazarlama gücünü arttırabiliyor. İşsizliğin azalması konusunda oldukça fayda sağlayan ihracat insanlara yeni iş olanağı tanıyor. 

İhracat yapmak, ihracat yapılan ülke ile iletişimin güçlenmesini sağlarken aynı zamanda ülkenin ekonomik durumunun da güçlenmesini mümkün kılıyor. İhracat yapmanın birçok konuda faydası bulunuyor. Fakat ihracat yapma girişimi bulunan firmaların bazı evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması gerekiyor. Bu evraklar arasında yer alan ihracat uygunluk belgesi oldukça önem taşıyor. İhracat uygunluk belgesi, ürünlerin gönderilecek ülkenin mevzuatlarına ve standartlarına uygun olup olmadığını gösteren bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Gerekli olan tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamak, firmaların işlemleri sorunsuz bir şekilde işlerine devam etmesini sağlıyor ve firmalar ticaretlerini daha sağlıklı bir şekilde ilerletebiliyor. 

Menşe Şahadetnamesi

Menşe şahadetnamesi, ticari faaliyetler için gerekli evraklar arasında bulunuyor. Menşe kelimesinin karşılığı olan ekonomik kimlik, ticarette sıklıkla karşılaşılan bir kavram olarak kullanılıyor. Menşe şahadetnamesi; ticareti yapılacak olan eşyanın ithalatı veya ihracatı sırasında gümrük vergilerinin hesaplanmasında önemli bir role sahip. Bununla birlikte miktar kısıtlamalarında ve dış ticaret konusunda istatistiklerin ortaya çıkmasında önem taşıyan konular arasında yer alıyor. 

Ticaret veya sanayi odaları tarafından düzenlenen menşe şahadetnamesi, gümrük yönetmeliğinin 38 ile 42’nci maddelerine göre eşyanın tercihli olmayan menşeini gösteren belge niteliğinde olup, menşe şahadetnamesinin gümrük idaresince vize edilen bir belge halinde sunulmadığı görülüyor. Gümrük işlemleri için olması gereken belgeler arasında bulunan menşe şahadetnamesi, ürünün teşhis edilmesini sağlamak üzere gerekli tüm ayrıntıları taşır. Bu duruma göre menşe şahadetnamesinde bulunması gereken evrakları şu şekilde sıralamak mümkün:

 1. Eşyayı gönderenin adı ve soyadı
 2. Eşya alıcısının adı ve soyadı
 3. Kapların marka, numara ve sayıları
 4. Eşyanın cinsi, nev’i daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri (litre, metreküp vb.)
 5. Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi, ( tarih imza ile mühürü veya kaşesi)
 6. Menşe şahadetnamesi eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemlerden ötürü o ülke menşeli addedilerek verilmiş ise bu husustaki açıklamalar.

İhracat Lisansı

Belirli resmi kurumlar tarafından izin belgesi olarak verilen ihracat lisansı, ticareti yapılacak eşyaların beyanı için kullanılıyor. Birçok farklı eşya için ihracat lisansı gerekmese de bazı eşyalar için ihracat lisansına ihtiyaç duyulabiliyor. Özellikle kısıtlama dahilinde olan eşyaların ihracatı için ihracat lisansına sahip olunması gerekiyor. Bu sebeple herhangi bir eşyayı dış ülkelere gönderirken devletin yayınladığı ihracat kontrol listesini kontrol etmek mümkün oluyor. Bu sayede gönderilecek eşyanın ihracat lisansına ihtiyacı olup olmadığı kolayca öğrenilebiliyor. İhracat lisansı ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genel olarak lisans başvurusu kriterleri aşağıdaki gibi listelenebilir;

 1. Ürünün genel ve teknik özellikleri
 2. İhracatçı ve müşteri bilgileri
 3. Ürünün varış ülkesi
 4. Ürüne verilecek son kullanım
 5. Son kullanıcı kimdir

İhracat Beyanı

İhracat işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için temel unsurları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu temel unsurlar arasında yer alan ihracat beyanı, ticarete dayalı olarak tüm detayları içinde barındıran bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ilk kez ihracat yapacak kişi ve firmalar için büyük önem taşıyan gümrük işlemlerinde, olması gereken belgelerin eksiksiz tamamlanması gerekiyor. İhracat işlemlerini gerçekleştirirken yapılması gereken ilk adım, ihraç edilecek eşyanın ihracat beyanı ile gümrük müdürlüğüne sunulması gerekiyor. Bununla birlikte ihraç edilecek eşyanın faturasını beyana eklemek zorunlu tutuluyor. İhracat beyanı BİLGE yazılımı aracılığı ile gümrük müdürlüklerinde doldurulabildiği gibi EDI yazılımı ile insanlar kendi ofislerinde doldurabiliyor. İhraç edilen ürünün çeşitliliği farklılık gösterebiliyor. Bununla birlikte ihracatın gerçekleşeceği ülkeye göre ihracat beyannamesinde bulunması gereken bilgiler de farklılık gösterebiliyor. İstenilen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde tamamlandıktan sonra ihracat beyanı ihracatçı birliği onayından geçmesi gerektiği belirtiliyor.